De aan- en verkoop van agrarische onroerende goederen is door de jaren heen een complex geheel geworden. Hierbij moet u denken aan diverse publiek- en privaatrechterlijke aspecten zoals bestemming van het object, de milieuvergunning, bouwkundige zaken, de kadastrale situatie, bodem- en/of grondwateronderzoek et cetera.

Deze zaken, aangevuld met veranderde (fiscale) regelgeving, gewijzigde marktomstandigheden en drastisch veranderde omgevingsfactoren vragen om adviezen en begeleiding van specialisten.

De gecertificeerde makelaars/taxateurs binnen 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs zijn, door hun ervaring, hun agrarische achtergrond en hun permanente educatie, volledig bekend met al deze facetten.

Bij verkoop van onroerende zaken geven wij, na het afronden van de benodigde onderzoeken, een waardeoordeel. Ook stellen wij een verkoop/marketingplan met u samen. En natuurlijk begeleiden wij alle bezichtigingen, onderhandelingen en het opstellen van de koopovereenkomst.

Kopers helpen wij zoeken naar het juiste object door het inventariseren van wensen en eisen. Het gevonden object wordt onderzocht op eerder genoemde punten. Waarna wij voor u het object bezichtigen, een waardeoordeel afgeven en voor u de onderhandelingen (kunnen) voeren.

Door onder andere onze expliciete juridische en fiscale kennis onderscheiden wij ons van onze collega's. Hierdoor weten de makelaars/taxateurs van 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs de meest gunstige wegen te bewandelen voor hun klanten.

Tevens schromen wij niet specialisten vanuit ons brede netwerk in te schakelen. Dat het belang van u als klant voorop staat is niet meer dan vanzelfsprekend!!!

Wilt u meer informatie dan komen wij dit graag in een persoonlijk onderhoud toelichten.
U kunt hiervoor contact opnemen met ons kantoor 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543–476 980 of klik hier.