Taxatie(s) van Agrarische Onroerende Zaken, Varkensrechten, Pluimveerechten, Melkveefosfaatrechten, VVO's en/of Betalingsrechten

De gecertificeerde makelaars/taxateurs van 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs zijn, door hun ervaring, hun agrarische achtergrond en hun permanente educatie, volledig bekend met de materie en hun waardebepalende factoren. Hiervoor zijn wij in staat een betrouwbare, objectieve (complexe) waardebepaling voor u uit te voeren. Onze klanten bestaan onder andere uit, agrarische ondernemers, particulieren, accountants, bancaire instellingen, notarissen en advocaten.

Taxaties kunnen door ons worden verricht ten behoeve van:

 • Bedrijfsoverdrachten (binnen familieverband)
 • Staking van bedrijf (overbrenging naar privé)
 • Minnelijke waardering (waardebepaling gezamenlijk met de belastingdienst bij staking van een bedrijf)
 • Verkoop (taxatie van de onderhandse verkoopwaarde vrij van gebruik, huur en/of pacht)
 • Aankoop beslissing
 • Wijziging rechtsvorm (oprichten Maatschap of BV)
 • Financieringsdoeleinden
 • Onteigening en of Verkoop bij een Wet Voorkeursrecht Gemeenten
 • Verzekeringen (herbouwwaarde)
 • Successieaangifte (boedelscheidingen)
 • Pachtzaken
 • Juridische geschillen

Heeft u vragen over een eventueel uit te voeren taxatie?Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor 't Ganvoort BV Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543-476 980 of klik hier.