Aanbod
productierechten
Vorige | Volgende
Verkocht

Strikkersteeg 1 Ruurlo

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

0543-476980

info@gantvoort.nl

Omschrijving

Te koop aangeboden

2 percelen cultuurgrond met een oppervlakte van totaal 6.86.05 hectare

1) Perceel cultuurgrond, gelegen direct aan de openbare Strikkersteeg te Ruurlo, kadastraal bekend gemeente Ruurlo sectie T nummer 234 gedeeltelijk, groot circa 04.00.00 ha. Exacte oppervlakte volgt na uitmeting door het Kadaster.

2) Perceel cultuurgrond, gelegen direct aan de openbare Slootsdijk te Ruurlo,
Kadastraal bekend gemeente Ruurlo sectie T nummer 397 geheel, groot 02.86.05 ha.
Dit perceel is aan de zijde van de Kranenbargsteeg voorzien van een waterbron met een diepte van 22 m en een diameter van 125 mm.

De totale oppervlakte van beide percelen bedraagt ca. 06.86.05 ha. Beide percelen zijn gezamenlijk, maar ook afzonderlijk van elkaar te koop.

Beide percelen worden gebruikt voor de teelt van akkerbouwproducten, maïs en gras.
De grondslag van beide percelen is zandgrond.
Volgens de bodemkaart bestaan de percelen grond gedeeltelijk uit veldpodzolgronden en laarpodzolgronden, en kwalificeren zich als leemarm en zwak lemig fijn zand.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Berkelland.
Voor meer informatie over bestemmingsplan en voorschriften: www.ruimtelijkeplannen.nl en/of gemeente Ruurlo.

Zakelijke rechten
Het perceel 2, kadastraal bekend gemeente Ruurlo sectie T nummer 397 is belast met een opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van Vitens N.V.

Weergave Kabels / leidingen
Volgens bijgevoegde KLIC overzichtskaart ligt in perceel 1 een laagspanningsleiding van Liander N.V. In perceel 2 ligt een waterleiding van Vitens.

Productierechten & betalingsrechten
Er zijn geen productierechten en/of betalingsrechten bij inbegrepen.

Jacht
De jacht is verhuurd.

Oplevering
De oplevering geschiedt in overleg.

Kosten
De koopsom zal worden verhoogd met de kosten van de betrokken akten, kadastraal recht. Deze kosten komen voor rekening van koper.
Voor de overdrachtsbelasting kan gebruikt gemaakt worden van een cultuurgrondvrijstelling (onder voorwaarden) bij voortgezet bedrijfsmatig agrarisch gebruik.
Indien koper geen gebruik kan maken van deze vrijstelling dan komen deze kosten voor rekening van koper.

Aanvaarding, overdracht & betaling koopsom
De koper aanvaardt de gronden vrij van hypotheken en beslagen, vrij van huur, pacht en gebruiksrechten van derden, onder voorbehoud van het verhuurde jachtrecht.

De data van eigendomsoverdracht en betaling zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Prijs
Op aanvraag.

Informatie & bezichtigen
Uitsluitend via verkopend makelaar ’t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs, de heer Henk Kemper.
Kantoor: 0543 - 476 980 Mobiel: 06 – 1305 3939

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
6 ha 86 a 5 ca m²

Kadastrale gegevens

Einddatum
0001-01-01T00:00
Soorteigendom
volle eigendom
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
4 ha 0 a 0 ca
Perceel
RLO00-T-234
Perceelnaam
Ruurlo T 234

Omschrijving

Te koop aangeboden

2 percelen cultuurgrond met een oppervlakte van totaal 6.86.05 hectare

1) Perceel cultuurgrond, gelegen direct aan de openbare Strikkersteeg te Ruurlo, kadastraal bekend gemeente Ruurlo sectie T nummer 234 gedeeltelijk, groot circa 04.00.00 ha. Exacte oppervlakte volgt na uitmeting door het Kadaster.

2) Perceel cultuurgrond, gelegen direct aan de openbare Slootsdijk te Ruurlo,
Kadastraal bekend gemeente Ruurlo sectie T nummer 397 geheel, groot 02.86.05 ha.
Dit perceel is aan de zijde van de Kranenbargsteeg voorzien van een waterbron met een diepte van 22 m en een diameter van 125 mm.

De totale oppervlakte van beide percelen bedraagt ca. 06.86.05 ha. Beide percelen zijn gezamenlijk, maar ook afzonderlijk van elkaar te koop.

Beide percelen worden gebruikt voor de teelt van akkerbouwproducten, maïs en gras.
De grondslag van beide percelen is zandgrond.
Volgens de bodemkaart bestaan de percelen grond gedeeltelijk uit veldpodzolgronden en laarpodzolgronden, en kwalificeren zich als leemarm en zwak lemig fijn zand.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Berkelland.
Voor meer informatie over bestemmingsplan en voorschriften: www.ruimtelijkeplannen.nl en/of gemeente Ruurlo.

Zakelijke rechten
Het perceel 2, kadastraal bekend gemeente Ruurlo sectie T nummer 397 is belast met een opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van Vitens N.V.

Weergave Kabels / leidingen
Volgens bijgevoegde KLIC overzichtskaart ligt in perceel 1 een laagspanningsleiding van Liander N.V. In perceel 2 ligt een waterleiding van Vitens.

Productierechten & betalingsrechten
Er zijn geen productierechten en/of betalingsrechten bij inbegrepen.

Jacht
De jacht is verhuurd.

Oplevering
De oplevering geschiedt in overleg.

Kosten
De koopsom zal worden verhoogd met de kosten van de betrokken akten, kadastraal recht. Deze kosten komen voor rekening van koper.
Voor de overdrachtsbelasting kan gebruikt gemaakt worden van een cultuurgrondvrijstelling (onder voorwaarden) bij voortgezet bedrijfsmatig agrarisch gebruik.
Indien koper geen gebruik kan maken van deze vrijstelling dan komen deze kosten voor rekening van koper.

Aanvaarding, overdracht & betaling koopsom
De koper aanvaardt de gronden vrij van hypotheken en beslagen, vrij van huur, pacht en gebruiksrechten van derden, onder voorbehoud van het verhuurde jachtrecht.

De data van eigendomsoverdracht en betaling zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Prijs
Op aanvraag.

Informatie & bezichtigen
Uitsluitend via verkopend makelaar ’t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs, de heer Henk Kemper.
Kantoor: 0543 - 476 980 Mobiel: 06 – 1305 3939

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
6 ha 86 a 5 ca m²

Kadastrale gegevens

Einddatum
0001-01-01T00:00
Soorteigendom
volle eigendom
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
4 ha 0 a 0 ca
Perceel
RLO00-T-234
Perceelnaam
Ruurlo T 234

Foto's