afbeelding
Aanbod
productierechten
Vorige | Volgende
Verkocht

Scholendijk 5 a MARKELO

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

0543-476980

info@gantvoort.nl

Omschrijving

FOKZEUGENBEDRIJF met 338 zeugenplaatsen. Uitbreidingsmogelijkheden naar circa 1.000 zeugen gesloten. Op goede locatie, met goede ontwikkelingsmogelijkheden, gelegen te Markelo, gemeente Hof van Twente, wordt u aangeboden een functioneel fokzeugenbedrijf met uitbreidingsmogelijkheden voor zeugen en vleesvarkens. Het bedrijf bestaat uit 2 locaties. LOCATIE I bestaat uit 2 woonhuizen, achterhuis, kraamstal annex biggenstal, opfok annex dek- en dragende zeugenstal, ligboxenstal (geschikt voor ombouw naar zeugen), mestsilo, werktuigenberging, berging annex werkplaats en erfverharding. Momenteel biedt deze locatie plaats aan 335 - 345 zeugen, maar kan prima door herinrichting en ombouw van de bestaande bebouwing, aangevuld met nieuwbouw geschikt gemaakt worden voor circa 1.000 zeugen. Op deze locatie rust een milieuvergunning voor het houden van 694 zeugen, 36 opfokzeugen en 1 beer. Tevens is voor bovenstaand aantal dieren een Natuurbeschermingsvergunning verleend met een totale ammoniakemissie van 1.772,1 kg NH3. De totale oppervlakte bedraagt 1.34.00 ha. LOCATIE II ligt op circa 1.000 m aan dezelfde straat en bestaat uit een bouwvlak van 1.50.00 ha met een milieuvergunning voor 2.450 gespeende biggen en 2.160 vleesvarkens. Tevens is voor 2.450 gespeende biggen en 2.024 vleesvarkens een Natuurbeschermingsvergunning verleend met een totale ammoniakemissie van 2.789,9 kg NH3. Door de wijziging van de vergunning kan deze locatie geschikt gemaakt worden voor circa 3.500 gespeende biggen en 10.000 vleesvarkens, e.e.a. naar voorkeur van wensen van koper. Tevens behoort tot deze locatie een perceel cultuurgrond van 1.75.00 ha. De totale oppervlakte bedraagt 3.25.00 ha. Eventueel is er in overleg 14.44.18 ha. cultuurgrond in erfpacht extra bij over te nemen. Het bedrijf met beide locaties heeft een agrarische bestemming en ligt in het buitengebied van het dorp Markelo en heeft prima uitbreidingsmogelijkheden. Markelo is een mooi dorp in de gemeente Hof van Twente, in de provincie Overijssel. Het dorp Markelo telt momenteel circa 7.500 inwoners. De gemeente Hof van Twente ligt in het zuid westen van Overijssel. De gemeente bestaat uit de kernen: Goor, Delden, Markelo, Diepenheim, Hengevelde, Bentelo en Ambt Delden en telt momenteel circa 35.000 inwoners. De steden Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede zijn goed bereikbaar. LOCATIE I • Boerderij met voorhuis, achterhuis • Aangebouwde geschakelde woning • Opfok annex guste- en dragende zeugenstal, met plaats voor 36 opfokzeugen, 260 guste- en dragende zeugen en 1 beer • Kraamstal annex gespeende biggenstal, met plaats voor 84 kraamhokken en 1037 gespeende biggenplaatsen • Ligboxenstal , romp bouw (om te bouwen naar 280 guste en dragende zeugen) • Werktuigenberging • Berging annex werkplaats • Mestsilo • Erfverharding • Uit te breiden naar ca. 1.000 zeugen gesloten LOCATIE II • Op circa 1.000 m vanaf de hoofdvestiging, aan de Scholendijk 19, is de tweede locatie gelegen. Deze locatie ligt in het landbouwontwikkelingsgebied. Het huidige bouwvlak bedraagt circa 1.50.00 ha. Onder voorwaarden uit te breiden naar 3.00.00 ha. • De totale oppervlakte bedraagt 3.25.00 ha.. • Tevens is voor 2.450 gespeende biggen en 2.024 vleesvarkens een Natuurbeschermingsvergunning verleend met een totale ammoniakemissie van 2.789,9 kg NH3 Cultuurgrond Eventueel is desgewenst, in overleg, het erfpachtrecht van de bij het bedrijf behorende cultuurgrond over te nemen. De totale oppervlakte bedraagt 14.44.18 ha. Productierechten Er rusten geen varkenseenheden op dit object. WET- & REGELGEVING Bestemmingsplan & reconstructie Het geheel is gelegen in het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente", welke door de Raad werd vastgesteld op 18 december 2012. Verleende milieuvergunningen LOCATIE I De hoofdlocatie beschikt over een milieuvergunning verleend 16 november 2010 voor het houden van: 282 guste- en dragende zeugen RAV code D 1.3.11 254 guste- en dragende zeugen RAV code D 1.3.100 102 kraamzeugen RAV code D 1.2.16 56 kraamzeugen RAV code D 1.2.6 1 dekbeer RAV code D 2.3. 36 vleesvarkens/opfokzeugen RAV code D 3.100.2 Met een totale ammoniakemissie van 1.772,10 kg NH3. Tevens is voor bovenstaand aantal dieren een Natuurbeschermingsvergunning verleend met een totale ammoniakemissie van 1.772,1 kg NH3.. LOCATIE II Deze locatie beschikt over een milieuvergunning verleend 27 november 2007 voor het houden van: 2.450 Gespeende biggen RAV code D 1.1.10.2 2.160 Vleesvarkens RAV code D 3.2.8.2 Met een totale ammoniakemissie van 2.939,50 kg NH3. Tevens is voor 2.450 gespeende biggen en 2.025 vleesvarkens een Natuurbeschermingsvergunning verleend met een totale ammoniakemissie van 2.789,9 kg NH3. Uitbreidingsmogelijkheden Afhankelijk van de voorkeur en wensen van koper, bieden beide locaties uitstekende uitbreidingsmogelijkheden. Door gebruikmaking van moderne technieken kan bijvoorbeeld locatie I worden uitgebreid naar ca. 1.000 zeugen en locatie II naar 3.500 gespeende biggen en 8.000 - 10.000 vleesvarkens. Wav-gebieden en Natura 2000 gebieden Locatie I ligt op circa 750 meter van een (zeer) kwetsbaar Wav-gebied, en Locatie II ligt op circa 1890 meter van een (zeer) kwetsbaar gebied, dus ruim buiten de 250 meter zone. In de omgeving van beide locaties zijn een aantal 'Natura 2000-gebieden' gelegen welke vallen onder de beschermingsgebieden ingevolge de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en onder de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Het Natura 2000-gebied De Borkeld ligt voor wat betreft locatie I op circa 875 meter en voor wat betreft locatie II op circa 1925 meter. Verder ligt de Sallandse Heuvelrug op circa 8.500 meter van de onderhavige locaties. Besluit Huisvesting De huidige inrichting op locatie I voldoet niet aan het Besluit Huisvesting, zodra de inrichting wordt uitgevoerd conform de vigerende vergunning voldoet dit bedrijf aan het besluit huisvesting. Welzijnswet De aanwezige dierruimten voldoen aan de gestelde welzijnseisen. OVERIGE BIJZONDERHEDEN Nutsvoorzieningen Het object is aangesloten op de voorziening gas, water en elektra. Tevens is een krachtstroom voorziening aanwezig. Ligging en belendingen Het object ligt buiten de bebouwde kom, in het agrarische buitengebied. De bereikbaarheid is middels verharde wegen. De belendingen betreffen andere agrarische bedrijven en een enkele burgerwoning in het buitengebied. Asbest In sommige gebouwen zijn asbesthoudende materialen verwerkt. Het erf is onderzocht en gesaneerd. Hiervan is een rapport aanwezig. Overname diermateriaal en BTW - regiem De koper kan in overleg met verkoper het bedrijf als going-concern overnemen, de zeugenstapel zal dan in overleg worden getaxeerd. Indien dit niet gewenst is zal verkoper het bedrijf leeg draaien en bezem- schoon en zuigleeg opleveren. Het bedrijf zit in de B.T.W. regeling. Bij verkoop en overdracht gaan wij ervan uit dat het bedrijf wordt overgedragen op basis van artikel 37d op de wet Omzetbelasting. Hetgeen betekend dan bij de koper de gebruikelijk overdrachtskosten in rekening wordt gebracht. In dit geval behoeft geen BTW over de koopprijs te worden betaald. Aanvaarding, overdracht en betaling koopsom De koper aanvaardt het bedrijf vrij van hypotheken en beslagen, vrij van huur, pacht en gebruiksrechten van derden. De data van eigendomsoverdracht en betaling zal in onderling overleg worden vastgesteld ten overstaan van een nader door koper te bepalen notaris. Kosten De koopsom zal worden verhoogd met de kosten van de betrokken akten, kadastraal recht en overdrachtsbelasting. Deze kosten komen voor rekening van koper. De bemiddelingskosten komen voor rekening van de verkoper.

Kenmerken

Provincie
Overijssel
Type
Fokvarkensbedrijf
Hoofdbestemming
Varkenshouderij
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Verkocht

Omschrijving

FOKZEUGENBEDRIJF met 338 zeugenplaatsen.
Uitbreidingsmogelijkheden naar circa 1.000 zeugen gesloten.

Op goede locatie, met goede ontwikkelingsmogelijkheden, gelegen te Markelo, gemeente Hof van Twente, wordt u aangeboden een functioneel fokzeugenbedrijf met uitbreidingsmogelijkheden voor zeugen en vleesvarkens.

Het bedrijf bestaat uit 2 locaties.

LOCATIE I bestaat uit 2 woonhuizen, achterhuis, kraamstal annex biggenstal, opfok annex dek- en dragende zeugenstal, ligboxenstal (geschikt voor ombouw naar zeugen), mestsilo, werktuigenberging, berging annex werkplaats en erfverharding.
Momenteel biedt deze locatie plaats aan 335 - 345 zeugen, maar kan prima door herinrichting en ombouw van de bestaande bebouwing, aangevuld met nieuwbouw geschikt gemaakt worden voor circa 1.000 zeugen.
Op deze locatie rust een milieuvergunning voor het houden van 694 zeugen, 36 opfokzeugen en 1 beer.
Tevens is voor bovenstaand aantal dieren een Natuurbeschermingsvergunning verleend met een totale ammoniakemissie van 1.772,1 kg NH3.

De totale oppervlakte bedraagt 1.34.00 ha.


LOCATIE II ligt op circa 1.000 m aan dezelfde straat en bestaat uit een bouwvlak van 1.50.00 ha met een milieuvergunning voor 2.450 gespeende biggen en 2.160 vleesvarkens.
Tevens is voor 2.450 gespeende biggen en 2.024 vleesvarkens een Natuurbeschermingsvergunning verleend met een totale ammoniakemissie van 2.789,9 kg NH3.
Door de wijziging van de vergunning kan deze locatie geschikt gemaakt worden voor circa 3.500 gespeende biggen en 10.000 vleesvarkens, e.e.a. naar voorkeur van wensen van koper.

Tevens behoort tot deze locatie een perceel cultuurgrond van 1.75.00 ha.

De totale oppervlakte bedraagt 3.25.00 ha.

Eventueel is er in overleg 14.44.18 ha. cultuurgrond in erfpacht extra bij over te nemen.

Het bedrijf met beide locaties heeft een agrarische bestemming en ligt in het buitengebied van het dorp Markelo en heeft prima uitbreidingsmogelijkheden. Markelo is een mooi dorp in de gemeente Hof van Twente, in de provincie Overijssel.
Het dorp Markelo telt momenteel circa 7.500 inwoners.

De gemeente Hof van Twente ligt in het zuid westen van Overijssel. De gemeente bestaat uit de kernen: Goor, Delden, Markelo, Diepenheim, Hengevelde, Bentelo en Ambt Delden en telt momenteel circa 35.000 inwoners.

De steden Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede zijn goed bereikbaar.


LOCATIE I
• Boerderij met voorhuis, achterhuis
• Aangebouwde geschakelde woning
• Opfok annex guste- en dragende zeugenstal, met plaats voor 36 opfokzeugen, 260 guste- en dragende zeugen en 1
beer
• Kraamstal annex gespeende biggenstal, met plaats voor 84 kraamhokken en 1037 gespeende biggenplaatsen
• Ligboxenstal , romp bouw (om te bouwen naar 280 guste en dragende zeugen)
• Werktuigenberging
• Berging annex werkplaats
• Mestsilo
• Erfverharding
• Uit te breiden naar ca. 1.000 zeugen gesloten


LOCATIE II
• Op circa 1.000 m vanaf de hoofdvestiging, aan de Scholendijk 19, is de tweede locatie gelegen.
Deze locatie ligt in het landbouwontwikkelingsgebied.
Het huidige bouwvlak bedraagt circa 1.50.00 ha. Onder voorwaarden uit te breiden naar 3.00.00 ha.
• De totale oppervlakte bedraagt 3.25.00 ha..
• Tevens is voor 2.450 gespeende biggen en 2.024 vleesvarkens een Natuurbeschermingsvergunning verleend met
een totale ammoniakemissie van 2.789,9 kg NH3

Cultuurgrond
Eventueel is desgewenst, in overleg, het erfpachtrecht van de bij het bedrijf behorende cultuurgrond over te nemen.
De totale oppervlakte bedraagt 14.44.18 ha.

Productierechten
Er rusten geen varkenseenheden op dit object.

WET- & REGELGEVING
Bestemmingsplan & reconstructie
Het geheel is gelegen in het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente", welke door de Raad werd vastgesteld op 18 december 2012.

Verleende milieuvergunningen
LOCATIE I
De hoofdlocatie beschikt over een milieuvergunning verleend 16 november 2010 voor het houden van:
282 guste- en dragende zeugen RAV code D 1.3.11
254 guste- en dragende zeugen RAV code D 1.3.100
102 kraamzeugen RAV code D 1.2.16
56 kraamzeugen RAV code D 1.2.6
1 dekbeer RAV code D 2.3.
36 vleesvarkens/opfokzeugen RAV code D 3.100.2

Met een totale ammoniakemissie van 1.772,10 kg NH3.

Tevens is voor bovenstaand aantal dieren een Natuurbeschermingsvergunning verleend met een totale ammoniakemissie van 1.772,1 kg NH3..

LOCATIE II
Deze locatie beschikt over een milieuvergunning verleend 27 november 2007 voor het houden van:
2.450 Gespeende biggen RAV code D 1.1.10.2
2.160 Vleesvarkens RAV code D 3.2.8.2

Met een totale ammoniakemissie van 2.939,50 kg NH3.

Tevens is voor 2.450 gespeende biggen en 2.025 vleesvarkens een Natuurbeschermingsvergunning verleend met een totale ammoniakemissie van 2.789,9 kg NH3.

Uitbreidingsmogelijkheden
Afhankelijk van de voorkeur en wensen van koper, bieden beide locaties uitstekende uitbreidingsmogelijkheden. Door gebruikmaking van moderne technieken kan bijvoorbeeld locatie I worden uitgebreid naar ca. 1.000 zeugen en locatie II naar 3.500 gespeende biggen en 8.000 - 10.000 vleesvarkens.

Wav-gebieden en Natura 2000 gebieden
Locatie I ligt op circa 750 meter van een (zeer) kwetsbaar Wav-gebied, en Locatie II ligt op circa 1890 meter van een (zeer) kwetsbaar gebied, dus ruim buiten de 250 meter zone.

In de omgeving van beide locaties zijn een aantal 'Natura 2000-gebieden' gelegen welke vallen onder de beschermingsgebieden ingevolge de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en onder de Habitatrichtlijn (92/43/EEG).
Het Natura 2000-gebied De Borkeld ligt voor wat betreft locatie I op circa 875 meter en voor wat betreft locatie II op circa 1925 meter.
Verder ligt de Sallandse Heuvelrug op circa 8.500 meter van de onderhavige locaties.

Besluit Huisvesting
De huidige inrichting op locatie I voldoet niet aan het Besluit Huisvesting, zodra de inrichting wordt uitgevoerd conform de vigerende vergunning voldoet dit bedrijf aan het besluit huisvesting.

Welzijnswet
De aanwezige dierruimten voldoen aan de gestelde welzijnseisen.

OVERIGE BIJZONDERHEDEN
Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op de voorziening gas, water en elektra.
Tevens is een krachtstroom voorziening aanwezig.

Ligging en belendingen
Het object ligt buiten de bebouwde kom, in het agrarische buitengebied.
De bereikbaarheid is middels verharde wegen.
De belendingen betreffen andere agrarische bedrijven en een enkele burgerwoning in het buitengebied.

Asbest
In sommige gebouwen zijn asbesthoudende materialen verwerkt.
Het erf is onderzocht en gesaneerd. Hiervan is een rapport aanwezig.

Overname diermateriaal en BTW - regiem
De koper kan in overleg met verkoper het bedrijf als going-concern overnemen, de zeugenstapel zal dan in overleg worden getaxeerd.
Indien dit niet gewenst is zal verkoper het bedrijf leeg draaien en bezem- schoon en zuigleeg opleveren.

Het bedrijf zit in de B.T.W. regeling. Bij verkoop en overdracht gaan wij ervan uit dat het bedrijf wordt overgedragen op basis van artikel 37d op de wet Omzetbelasting. Hetgeen betekend dan bij de koper de gebruikelijk overdrachtskosten in rekening wordt gebracht. In dit geval behoeft geen BTW over de koopprijs te worden betaald.

Aanvaarding, overdracht en betaling koopsom
De koper aanvaardt het bedrijf vrij van hypotheken en beslagen, vrij van huur, pacht en gebruiksrechten van derden.
De data van eigendomsoverdracht en betaling zal in onderling overleg worden vastgesteld ten overstaan van een nader door koper te bepalen notaris.

Kosten
De koopsom zal worden verhoogd met de kosten van de betrokken akten, kadastraal recht en overdrachtsbelasting.
Deze kosten komen voor rekening van koper.
De bemiddelingskosten komen voor rekening van de verkoper.

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Fokvarkensbedrijf
Bouwtype
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
1 ha 34 a 0 ca
Hectare
1
Are
34
Centiare
00

Kadastrale gegevens

Foto's