Melkveefosfaatrechten

Vanaf 1 januari 2018 is de invoering van Melkveefosfaatrechten een feit. Dit houdt in dat u fosfaatrechten nodig heeft voor de hoeveelheid fosfaat die uw melkvee produceert. Voor welk rundvee heeft u fosfaatrechten nodig?

  • Categorie 100; Melkkoeien die tenminste één keer hebben gekalfd, inclusief koeien die drooggezet zijn
  • Categorie 100; Koeien die worden vetgemest en gemolken
  • Categorie 101; Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij
  • Categorie 102; Jongvee ouder dan 1 jaar inclusief alle vleesvee, roodvleesstieren en fokstieren uitgezonderd

De hoeveelheid Melkveefosfaatrechten die u als melkveehouder toegekend krijgt is op basis van het aantal koeien die gehouden werden op de peildatum 2 juli 2015.

Hierover geldt nog een generieke reductie van 8,3%. Reden voor deze generieke reductie is om de fosfaatproductie onder de maximum norm van de Europese regelgeving te houden. Grondgebonden melkveebedrijven, bedrijven met veel grond in verhouding tot het aantal koeien, zijn vrijgesteld van deze korting.

Per 15 januari 2018 wordt het mogelijk om Melkveefosfaatrechten digitaal over te dragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs blijft de nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen en is ook actief in de bemiddeling van Melkveefosfaatrechten.​

Varkensrechten / Pluimveerechten

Op het gebied van varkensrechten en pluimveerechten biedt ’t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs ook haar diensten aan. Deze worden gekenmerkt door deskundigheid en jarenlange ervaring op dit gebied. Door ons landelijke netwerk hebben wij zicht op wat er zich in de markt en verschillende (overschot)gebieden afspeelt. Wij verzekeren u van een marktconforme prijs en een correcte, deskundige afwikkeling.

Betalingsrechten

't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs is ook actief in de bemiddeling in betalingsrechten (ook wel premierechten genoemd). Door haar grote landelijke netwerk beschikt zij over actuele informatie over vraag en aanbod. Tevens beschikt 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs, door haar lange aanwezigheid in de agrarische markt, over actuele kennis met betrekking Wet- en Regelgeving.

VVO (Vervangende Verwerkings Overeenkomsten)

Vanaf 1 januari 2014 geldt de verwerkingsplicht, als u meer mest produceert dan op uw eigen bedrijf in Nederland kunt plaatsen. U heeft dan een bedrijfsoverschot waarvan u een deel moet laten verwerken. Ook op het gebied van VVO's is 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs actief.

Overweegt u rechten te (ver)kopen of te (ver)leasen, neem dan contact op met ons kantoor 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543-476 980 en informeer naar de mogelijkheden of klik hier.