Pachtzaken

Door hun ruime kennis en ervaring zijn de specialisten van 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs prima thuis in de Wet & regelgeving te zake van pacht.

't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs kan u van dienst zijn met de volgende zaken:

  • Opmaak en beoordeling van geliberaliseerde pachtovereenkomsten
  • Opmaak, wijziging, beëindiging en beoordeling van reguliere (hoeve) pachtovereenkomsten
  • Waardebepaling grond en gebouwen in verpachte staat
  • Advisering en het voeren van onderhandelingen inzake geschillen tussen verpachter en pachter
  • Beoordeling van doorgevoerde pachtprijs verhogingen
  • Bedrijfsoverdracht naar bijvoorbeeld kinderen
  • Advisering bij pachtbeëindiging

Kavelruil

De WILG kent twee vormen van landinrichting:

  • De wettelijke herverkaveling, hierbij kan 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs u begeleiden en adviseren in het opstellen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepsschriften. Samen met u zoeken we naar oplossingen en alternatieven, daarnaast voeren we onderhandelingen met de landinrichtingscommissie.
  • De ruilverkaveling bij overeenkomst, ook wel bekend als (vrijwillige) kavelruil, hierbij kan 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs een complete vrijwillige kavelruil begeleiden: van een eerste inventarisatie tot en met het aansturen van de notaris en het Kadaster. Samen met de grondeigenaren komen wij tot de realisatie van de best mogelijke verkaveling. Vanuit onze bemiddeling bij verkoop van cultuurgrond ontstaat regelmatig de mogelijkheid van een vrijwillige kavelruil. Het voordeel is dat de overheid/Provincie een groot deel van de kosten samenhangend met een kavelruil subsidieert.

In beide gevallen kunt u een beroep doen op de kennis en ervaring van de specialisten van 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs.