De ruimte in Nederland is beperkt en agrarische ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met een overheid die het oog heeft laten vallen op hun bedrijf of een deel daarvan.

Wanneer u door een overheidsinstantie wordt benaderd met de mededeling dat u met uw onroerende zaken moet wijken voor een te ontwikkelen plan, is het raadzaam en gebruikelijk dat u zich laat adviseren door iemand die bekend is met alle facetten van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en/of Onteigeningswet.

De kosten voor deze deskundige komen, zoals wettelijk is geregeld, gewoonlijk voor rekening van de overheid.

Het is goed om vanaf het eerste moment, dat de overheid het bestemmingsplan wil wijzigen of opnieuw wil vaststellen, een van de deskundigen van 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs in te schakelen. Wij ondersteunen u in uw onderhandelingen met de overheid.
Maak gebruik van onze kennis en ervaring, want "Verkopen doet u maar één keer" !

Indien u graag van ons informatie wenst over de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de onteigeningsprocedure en/of één van onze andere dienstverleningen, kunt u te allen tijde en geheel vrijblijvend contact opnemen met 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543-476 980 of klik hier.

't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs mag de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en de Onteigeningswet tot één van haar belangrijke specialismen rekenen. In de loop der jaren hebben wij een ruime expertise op deze werkgebieden opgebouwd. Niet alleen door kennis van zaken, maar zeker ook door onze grote affiniteit met dit specifieke vakgebied. Wij gaan ervoor om voor u het maximale onderhandelingsresultaat te behalen. Dit kan geld zijn, maar ook bijkomende voorwaarden kunnen van groot belang zijn voor het uiteindelijke resultaat. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan extra bouwkavel(s) en vergunningen. Wij werken uitsluitend in opdracht van ondernemers en/of particuliere opdrachtgevers zoals u. Verder van belang te vermelden is onze onafhankelijke positie!

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) geeft de gemeenten de mogelijkheid een perceel aan te wijzen als gebied waarop het voorkeursrecht van toepassing is. Dit heeft tot gevolg dat u, als u van plan bent uw boerderij en/of grond te verkopen, verplicht bent deze eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. U kunt dus niet meer vrij verkopen. Door middel van onteigening kan de overheid in het bezit komen van uw onroerend goed, dat gebeurt op basis van de Onteigeningswet. Hierin is vastgelegd dat de overheid kan onteigenen, echter tegen volledige vergoeding van de financiële schade. De inkomens- en vermogenspositie van de betrokkene moeten voor en na onteigening hetzelfde zijn. Emotionele schade wordt helaas niet vergoed.

Daarnaast kunt u bij onteigening aanspraak maken op volledige schadeloosstelling.
Enkele vormen van vergoedingen zijn dan onder andere:

  • Vermogensschade:
    De vrije verkoopwaarde van uw onroerende zaak.
  • Inkomensdaling:
    De inkomensdaling als gevolg van het verlies van grond of gebouwen, of hogere investeringskosten voor een vervangend bedrijf/woonhuis.
  • Bijkomende schade:
    Bijvoorbeeld verhuiskosten, herinrichtingskosten, makelaarskosten, notariskosten, hypotheekkosten, stagnatieschade, et cetera.

Het vaststellen van het bedrag van schadeloosstelling is vaak niet eenvoudig. De Onteigeningswet regelt de basis. Daarnaast bestaan er enorm veel gerechtelijke uitspraken welke duidelijkheid moeten geven.

De overheid is volgens de Onteigeningswet verplicht om eerst in goed overleg met de betrokkene te trachten in het bezit te komen van de betreffende onroerende zaak. Dit betreft het minnelijk overleg. Komen overheid en betrokkene na voldoende onderhandeling niet tot overeenstemming, dan kan de onteigenaar overgaan tot een gerechtelijke procedure. In dit geval wordt gesproken van gerechtelijke onteigening.

Indien u graag van ons informatie wenst over de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de onteigeningsprocedure en/of één van onze andere dienstverleningen, kunt u ten allen tijde en geheel vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543-476 980 of klik hier.