afbeelding
Aanbod
productierechten
Vorige | Volgende
Verkocht

Heuversteeg - HELLENDOORN, Marle

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

0543-476980

info@gantvoort.nl

Omschrijving

Perceel cultuurgrond, gelegen aan de Heuversteeg te Marle, gemeente Hellendoorn.

De grond bestaat uit prima esachtige zandgrond, met een zwart grond pakket variërend van circa 50 - 70 cm dik

Het perceel is momenteel in gebruik als grasland.

De ontsluiting is prima aan de openbare verharde weg.

De totale oppervlakte bedraagt 2.14.65 ha.

Overige bijzonderheden
Ligging en belendingen
Het object ligt buiten de bebouwde kom, in het agrarische buitengebied.
De belendingen betreffen andere agrarische percelen/ bedrijven en enkele objecten ten behoeve van burgerbewoning in het buitengebied.

Lasten en belastingen
Ruilverkavelingslasten & overige lasten
De met het perceel samenhangende herinrichtingsrente bedraagt 29,17 per jaar met als eindjaar 2018.

De jaarlijkse zakelijke lasten zijn door verkoper voldaan en worden verrekend vanaf de datum van overdracht.

Productierechten & betalingsrechten
Er hangen geen productierechten en/of betalingsrechten samen met deze grond.

Jacht
De jacht is verhuurd.

Oplevering
De oplevering geschiedt in overleg.

Kosten
De koopsom zal worden verhoogd met de kosten van de betrokken akten en kadastraal recht.
Deze kosten komen voor rekening van koper.
Voor de overdrachtsbelasting geldt voor de cultuurgrond een vrijstelling bij voortgezet agrarisch gebruik.
Indien koper geen gebruik kan maken van deze vrijstelling dan komen deze kosten voor rekening van koper.

Aanvaarding, overdracht en betaling koopsom
De koper aanvaardt de percelen vrij van hypotheken en beslagen, vrij van huur, pacht en gebruiksrechten van derden,
behoudens het verhuurde jachtrecht.

De data van eigendomsoverdracht en betaling zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Kenmerken

Provincie
Overijssel
Gemeente
Hellendoorn
Type
Losse grond
Hoofdbestemming
LosseGrond
Status
Verkocht

Omschrijving

Perceel cultuurgrond, gelegen aan de Heuversteeg te Marle, gemeente Hellendoorn.

De grond bestaat uit prima esachtige zandgrond, met een zwart grond pakket variërend van circa 50 - 70 cm dik

Het perceel is momenteel in gebruik als grasland.

De ontsluiting is prima aan de openbare verharde weg.

De totale oppervlakte bedraagt 2.14.65 ha.

Overige bijzonderheden
Ligging en belendingen
Het object ligt buiten de bebouwde kom, in het agrarische buitengebied.
De belendingen betreffen andere agrarische percelen/ bedrijven en enkele objecten ten behoeve van burgerbewoning in het buitengebied.

Lasten en belastingen
Ruilverkavelingslasten & overige lasten
De met het perceel samenhangende herinrichtingsrente bedraagt 29,17 per jaar met als eindjaar 2018.

De jaarlijkse zakelijke lasten zijn door verkoper voldaan en worden verrekend vanaf de datum van overdracht.

Productierechten & betalingsrechten
Er hangen geen productierechten en/of betalingsrechten samen met deze grond.

Jacht
De jacht is verhuurd.

Oplevering
De oplevering geschiedt in overleg.

Kosten
De koopsom zal worden verhoogd met de kosten van de betrokken akten en kadastraal recht.
Deze kosten komen voor rekening van koper.
Voor de overdrachtsbelasting geldt voor de cultuurgrond een vrijstelling bij voortgezet agrarisch gebruik.
Indien koper geen gebruik kan maken van deze vrijstelling dan komen deze kosten voor rekening van koper.

Aanvaarding, overdracht en betaling koopsom
De koper aanvaardt de percelen vrij van hypotheken en beslagen, vrij van huur, pacht en gebruiksrechten van derden,
behoudens het verhuurde jachtrecht.

De data van eigendomsoverdracht en betaling zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Losse grond

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
2 ha 14 a 65 ca
Omvang
geheel perceel
Hectare
2
Are
14
Centiare
65

Kadastrale gegevens

Gemeente
Hellendoorn

Foto's