Of het nu gaat om verkoop van productierechten zoals varkensrechten, pluimveerechten, VVO's, melkveefosfaatrechten of betalingsrechten, of om bedrijfsbeëindiging, bedrijfsuitbreiding, bedrijfsverplaatsing of (s)emigratie, het is een feit dat hierbij financiële en fiscale aspecten aan de orde komen.
Ook op dit gebied kunt u van 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs, eventueel in samenspraak met uw accountant of fiscalist, een gedegen advies verwachten inclusief de bijbehorende tekst en uitleg. Voor zeer ingrijpende fiscale vraagstukken kan 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs terugvallen op geselecteerde specialisten vanuit haar netwerk.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Bij verkoop van grond of een geheel bedrijf speelt vaak de fiscale kant een grote rol. Zo weinig mogelijk belasting afdragen is hierin ieders wens!
Dit kan gerealiseerd worden door onder andere te denken aan; een samenwerking met een derde middels een maatschap, de vorming van een BV, stakingslijfrente of herinvesteringsreserve (HIR).

Bij gedeeltelijke en/of een gehele staking van een onderneming komt geregeld de mogelijkheid van het afsluiten van een (stakings)lijfrente naar voren als de meest gunstige oplossing.
't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs biedt u de mogelijkheid om, via één van onze specialisten, te profiteren van haar scherpe lijfrente-offertes.

Bij (s)emigratie is het van groot belang om vooraf de juiste fiscale route te bepalen! Dit is noodzakelijk om zoveel mogelijk kapitaal over te houden voor uw nieuwe bedrijf c.q. dochteronderneming.
't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs kan hierin een belangrijke rol vervullen als gesprekspartner en procesbegeleider. Daarnaast kunnen wij terugvallen op een team van specialisten en fiscalisten. Met hun praktische ervaring over dit onderwerp en daadwérkelijke ervaring met diverse klanten in het buitenland zijn zij in staat u te voorzien van uitstekende adviezen en begeleiding.

Bent u geïnteresseerd naar onze mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543-476 980 of klik hier.