Aanbod
productierechten
Vorige | Volgende
Verkocht

Beunkdijk 6 AALTEN

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

0543-476980

info@gantvoort.nl

Omschrijving

Uitstekend verkaveld melkveebedrijf met grote huiskavel en plaats voor circa 90-110 melkkoeien bestaande uit 2 woningen, ligboxenstal met 111 plaatsen, jongveestal annex werktuigenberging, kalveriglo's, sleufsilo, voeropslag, (erf)verhardingen, ondergrond gebouwen, erf en cultuurgrond. Het geheel wordt u aangeboden met een totale oppervlakte van 34.62.47 hectare.

Vrijstaande bungalow 1 (Beunkdijk 6)
De vrijstaande bungalow is gebouwd in het jaar 1976 en gedeeltelijk gerenoveerd in het jaar 2007.

Vrijstaande bungalow 2 (Beunkdijk 6a)
De vrijstaande bungalow is gebouwd in het jaar 1980.

Ligboxenstal
De ligboxenstal van het type 2+0+2 is gebouwd in het jaar 1976 en in het jaar 1991 uitgebreid.
Indeling
Voorin de stal de overgang naar beide zijden. In het gedeelte achter de melkstal zitten 61 zwevende diepstrooisel grootvee ligboxen, voorzien 3 krachtvoerboxen, geschikt voor 2 soorten krachtvoer tegelijk. Aan de ander zijde van de voergang zijn 50 zwevende grootvee ligboxen voorzien van koe matrassen aanwezig. Verder zijn er 2 afkalf annex strohokken, 4 hokken ten behoeve van zieke koeien/jongvee aanwezig.
Melkstal/Tanklokaal
De melkstal bestaat uit een DeLaval 2x6 visgraat melkinstallatie met automatische afname en melkglazen. Er staat een huurtank van 6.000 liter in het tanklokaal.

Jongveestal annex werktuigenberging met mestopslag en aangebouwde afhang
De jongveestal annex werktuigenberging is van het type kapschuur en is gebouwd in het jaar 1987.
Indeling
3 vakken ten behoeve van jongvee met 28 ligboxen en 1 groepshok voor 8-10 stuks jongvee. 1 vak is in gebruik als werkplaats met zolder en 3 vakken en de afhang zijn in gebruik als werktuigenberging.

Vaste mestopslag
De vaste mestopslag is gebouwd in het jaar 1989 en is gesitueerd achter de afhang.

Kalveriglo's
Er zijn 9 kalveriglo's aanwezig.

Voeropslag
Voer/kunstmestsilo's
Er zijn op het bedrijf 2 polyester buitensilo's, 1 polyester binnensilo en 1 polyester kunstmestsilo aanwezig.
Sleufsilo
Het bedrijf beschikt over 1 sleufsilo van het bouwjaar 1979.
Kuilvoerplaten
Er zijn 2 kuilvoerplaten aanwezig.

Erfverhardingen
De erfverharding bestaat uit betonklinkers, gedeeltelijk beton en gedeeltelijk betonplaten.

Cultuurgrond
Huiskavel
De huiskavel bevindt zich achter en aan beide zijden van de boerderij. De huiskavel bestaat uit goede zandgrond en enkele percelen met leemhoudend zand.
Veldkavel/huiskavel tegenover boerderij
Deze veldkavel bevindt zich direct tegenover de boerderij en bestaat uit lichtere zandgrond.
Bos
Tot het bedrijf behoren een tweetal perceeltjes bos.

Productierechten
Betalingsrechten
Het bedrijf beschikt over betalingsrechten en deze kunnen in onderling overleg worden overgenomen.
Melkveefosfaatrechten
De mogelijkheid op basis van de bezetting op 2 juli 2015 aanwezige dieraantallen toe te kennen melkveefosfaatrechten kunnen in onderling overleg worden overgenomen.

Verleende vergunningen
Milieuvergunning
De Hinderwetvergunning van 21 mei 1991, valt nu van rechtswege onder de werking van het activiteitenbesluit voor:
90 stuks melk- en kalfkoeien > 2 jaar
82 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jaar

Natuurbeschermingsvergunning
Het bedrijf heeft een Natuurbeschermingsvergunning aangevraagd voor:
120 stuks melk- en kalfkoeien > 2 jaar
93 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jaar

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
Melkveehouderij

Details

Eigen belang
nee

Kadastrale gegevens

Soorteigendom
volle eigendom
Omvang
geheel perceel

Omschrijving

Uitstekend verkaveld melkveebedrijf met grote huiskavel en plaats voor circa 90-110 melkkoeien bestaande uit 2 woningen, ligboxenstal met 111 plaatsen, jongveestal annex werktuigenberging, kalveriglo's, sleufsilo, voeropslag, (erf)verhardingen, ondergrond gebouwen, erf en cultuurgrond. Het geheel wordt u aangeboden met een totale oppervlakte van 34.62.47 hectare.

Vrijstaande bungalow 1 (Beunkdijk 6)
De vrijstaande bungalow is gebouwd in het jaar 1976 en gedeeltelijk gerenoveerd in het jaar 2007.

Vrijstaande bungalow 2 (Beunkdijk 6a)
De vrijstaande bungalow is gebouwd in het jaar 1980.

Ligboxenstal
De ligboxenstal van het type 2+0+2 is gebouwd in het jaar 1976 en in het jaar 1991 uitgebreid.
Indeling
Voorin de stal de overgang naar beide zijden. In het gedeelte achter de melkstal zitten 61 zwevende diepstrooisel grootvee ligboxen, voorzien 3 krachtvoerboxen, geschikt voor 2 soorten krachtvoer tegelijk. Aan de ander zijde van de voergang zijn 50 zwevende grootvee ligboxen voorzien van koe matrassen aanwezig. Verder zijn er 2 afkalf annex strohokken, 4 hokken ten behoeve van zieke koeien/jongvee aanwezig.
Melkstal/Tanklokaal
De melkstal bestaat uit een DeLaval 2x6 visgraat melkinstallatie met automatische afname en melkglazen. Er staat een huurtank van 6.000 liter in het tanklokaal.

Jongveestal annex werktuigenberging met mestopslag en aangebouwde afhang
De jongveestal annex werktuigenberging is van het type kapschuur en is gebouwd in het jaar 1987.
Indeling
3 vakken ten behoeve van jongvee met 28 ligboxen en 1 groepshok voor 8-10 stuks jongvee. 1 vak is in gebruik als werkplaats met zolder en 3 vakken en de afhang zijn in gebruik als werktuigenberging.

Vaste mestopslag
De vaste mestopslag is gebouwd in het jaar 1989 en is gesitueerd achter de afhang.

Kalveriglo's
Er zijn 9 kalveriglo's aanwezig.

Voeropslag
Voer/kunstmestsilo's
Er zijn op het bedrijf 2 polyester buitensilo's, 1 polyester binnensilo en 1 polyester kunstmestsilo aanwezig.
Sleufsilo
Het bedrijf beschikt over 1 sleufsilo van het bouwjaar 1979.
Kuilvoerplaten
Er zijn 2 kuilvoerplaten aanwezig.

Erfverhardingen
De erfverharding bestaat uit betonklinkers, gedeeltelijk beton en gedeeltelijk betonplaten.

Cultuurgrond
Huiskavel
De huiskavel bevindt zich achter en aan beide zijden van de boerderij. De huiskavel bestaat uit goede zandgrond en enkele percelen met leemhoudend zand.
Veldkavel/huiskavel tegenover boerderij
Deze veldkavel bevindt zich direct tegenover de boerderij en bestaat uit lichtere zandgrond.
Bos
Tot het bedrijf behoren een tweetal perceeltjes bos.

Productierechten
Betalingsrechten
Het bedrijf beschikt over betalingsrechten en deze kunnen in onderling overleg worden overgenomen.
Melkveefosfaatrechten
De mogelijkheid op basis van de bezetting op 2 juli 2015 aanwezige dieraantallen toe te kennen melkveefosfaatrechten kunnen in onderling overleg worden overgenomen.

Verleende vergunningen
Milieuvergunning
De Hinderwetvergunning van 21 mei 1991, valt nu van rechtswege onder de werking van het activiteitenbesluit voor:
90 stuks melk- en kalfkoeien > 2 jaar
82 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jaar

Natuurbeschermingsvergunning
Het bedrijf heeft een Natuurbeschermingsvergunning aangevraagd voor:
120 stuks melk- en kalfkoeien > 2 jaar
93 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jaar

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
Melkveehouderij

Details

Eigen belang
nee

Kadastrale gegevens

Soorteigendom
volle eigendom
Omvang
geheel perceel

Foto's