Melkveefosfaatrechten

Staatssecretaris Van Dam verschafte op donderdag 3 maart 2016 meer duidelijkheid over het Melkvee fosfaatrechtenstelsel. Zoals het er nu voorstaat gaan de Melkvee fosfaatrechten in per 1 januari 2017. Het uitgangspunt is het aantal aanwezige koeien op 2 juli 2015. Tot 2018 krijgen de melkveehouders de tijd om 'via natuurlijk verloop' de fosfaatproductie in overeenstemming te brengen met de hoeveelheid rechten waarover zij na afroming beschikken. 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet en is ook actief in de bemiddeling van Melkvee fosfaatrechten.​

Varkensrechten / Pluimveerechten

Op het gebied van varkensrechten en pluimveerechten biedt ’t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs ook haar diensten aan. Deze worden gekenmerkt door deskundigheid en jarenlange ervaring op dit gebied. Door ons landelijke netwerk hebben wij zicht op wat er zich in de markt en verschillende (overschot)gebieden afspeelt. Wij verzekeren u van een marktconforme prijs en een correcte, deskundige afwikkeling.

Betalingsrechten

't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs is ook actief in de bemiddeling in betalingsrechten (ook wel premierechten genoemd). Door haar grote landelijke netwerk beschikt zij over actuele informatie over vraag en aanbod. Tevens beschikt 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs, door haar lange aanwezigheid in de agrarische markt, over actuele kennis met betrekking Wet- en Regelgeving.

VVO (Vervangende Verwerkings Overeenkomsten)

Vanaf 1 januari 2014 geldt de verwerkingsplicht, als u meer mest produceert dan op uw eigen bedrijf in Nederland kunt plaatsen. U heeft dan een bedrijfsoverschot waarvan u een deel moet laten verwerken. Ook op het gebied van VVO's is 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs actief.

Overweegt u rechten te (ver)kopen of te (ver)leasen, neem dan contact op met ons kantoor 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs via telefoonnummer 0543-476 980 en informeer naar de mogelijkheden of klik hier.